29 maart 2022

Carla Moonen treedt toe tot Raad van Commissarissen Koninklijke Jaarbeurs

PERSBERICHT

 

Carla Moonen treedt toe tot Raad van Commissarissen Koninklijke Jaarbeurs

 

Utrecht, 29 maart 2022 – Ir.ing. C.P.M (Carla) Moonen is met ingang van 1 maart 2022 als vice-voorzitter toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Jaarbeurs. Moonen (1963) is Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor D66. Daarnaast is zij onder meer bestuursvoorzitter van Koninklijke NLingenieurs en lid van de Raad van Toezicht van Maastricht UMC+/azM. Voorheen was ze Dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta en Raadadviseur van het Kabinet van de Minister-President. 

 

Evert Greup, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Carla Moonen is een ervaren topbestuurder. Zij voegt aan onze Raad met name een ruime ervaring in de publieke sector toe. We zijn als Raad verheugd over haar komst en kijken uit naar een langjarige samenwerking. Carla volgt Pamela Boumeester op, die in de afgelopen 11 jaar een belangrijke inbreng had op kernvraagstukken, zoals de samenstelling van de Directie en de Raad, en de ontwikkelingen rondom De Nieuwe Jaarbeurs. We zijn Pamela daarvoor zeer erkentelijk.”